​Vi får sund og lækker mad

Vuggestue

(6 til 36 måneder)

I vores vuggestue er vi inddelt i 3 grupper. Grupperne består af 12 børn i alderen 6 til 34 måneder. På grupperne er tilknyttet 3 faste voksne med pædagog uddannelse. Vi har opdelt os på denne måde for at minimere antallet af skift barnet har i vores institution, så det styrker barnets relation til de voksne, barnet knytter sig til. Derudover ser vi også en styrkelse af det pædagogiske arbejde gennem at have aldersintegrerede grupper. 

Samspillet mellem de små og de større børn kan vi profitere af, samt det kan styrke deres sociale læring. Dette samspil gælder også for pædagogerne og forældrene. Vi følger nu de samme børn og forældre i en længere periode.

​I praksis kan de 3 mindre grupper også fungere på kryds og tværs. Fx kan vi samle de 2,5 årige børn, fra de 3 grupper, til et motorik-forløb over en given periode. Vores inddeling af børnene på grupper, går mest på at synliggøre hvor børnene har hjemme så forældrene ved hvor de skal rette henvendelse.

Grupperne vil primært være i funktion i tidrummet 09.00 - 12.00, altså om formiddagen hvor de er mest friske og klar til leg og udfordringer.

Vi arbejder bevidst med at styrke børnenes sociale kompetencer.

Det gør vi ved at dele børnene op i små læringsgrupper, samt at være tydelig som voksen både verbalt og kropsligt.

Vi arbejder bevidst med at lære børnene at vise respekt for naturen og lære dem, hvordan man kan bruge naturen i al slags vejr.

Det gør vi ved at give børnene positive udendørs oplevelser på legepladsen, i kolonihaven og nærmiljøet. At grupper går på tur for at udforske og lære naturen at kende.

Vi vækker ikke børnene når de sover til middag, meget forskning siger at børn ikke har godt af at blive vækket, de bruger deres lur til at restituerer og bearbejde dagens mange indtryg.

Som minimum tilbydes i to forældresamtale i barnets vuggestuetid.